Nyheder

Fra starten af maj 2020 blev vores cafe lokaler udlejet og omdannet til et pizzeria. Det blev en kæmpe succes og som det ser ud lige nu, fortsætter driften i 2021.

I 2020 blev træ terrasserne på de mellemstore hytter erstattet med fliseterrasser og en flisegang ud til stien.

Fra sæsonstart 2021 (26.3) er der kommet nye baderum til. Det er et familiebaderum og et mini familie baderum. De to nye baderum har fælles indgang til et gangareal hvorfra der så er adgang til de to separate rum. I gangarealet er der desuden adgang til et pissoir, også i et separat rum.

Da der er udsigt til at vejret i fremtiden bliver noget vådere end godt er, vil vi i 2021 igangsætte et projekt med henblik på dræning / afvanding af pladsen. Eftersom meget af vandet skal i det offentlige afvandings system, skal vi indhente tilladelse hos kommunen, og start på projektet er derfor afhængig af hvor lang tid det tager at få den tilladelse. Men det vand vi uden videre kan få afledt til grøften skal der ikke tilladelse til, så den del kan vi godt starte op.

I højsæsonen 2021 kan der, med udgangspunkt i vores samlingstelt, arrangeres guidede ture rundt i omegnen hvor lidt af egnens historie vil blive fortalt undervejs. Turene vil altid slutte i samlingsteltet med lidt hyggeligt samvær, og måske gode historier, medens vi nyder et øl og en bitter. Turene kan arrangeres ved forespørgsel i receptionen og gennemføres kun ved min. 10 personer og vejret/Corona i øvrigt tillader det.


Så er skelettet rejst
Spær ved være på plads
Spær på plads - rejsegilde
Lige ved at være færdig
Fortæller vandring
         
         
         

Sevel Camping, Halallé 6, Sevel, 7830 Vinderup
tlf: +45 97448550, fax: +45 97448551, E-mail: mail@sevelcamping.dk